GHẾ VĂN PHÒNG - 3A - SẢN PHẨM

Ghế lãnh đạo 01

Ghế LĐ 01

Ghế lãnh đạo 01

Giá: call

 

Ghế lãnh đạo 02

Ghế LĐ 02

Ghế lãnh đạo 02

Giá: call

 

Ghế lãnh đạo 03

Ghế LĐ 03

Ghế lãnh đạo 03

Giá: call

 

Ghế lãnh đạo 04

Ghế LĐ 04

Ghế lãnh đạo 04

Giá: call

 

Ghế lãnh đạo 05

Ghế LĐ 05

Ghế lãnh đạo 05

Giá: call

 

Ghế lãnh đạo 06

Ghế LĐ 06

Ghế lãnh đạo 06

Giá: call

 

Ghế lãnh đạo 07

Ghế LĐ 07

Ghế lãnh đạo 07

Giá: call

 

Ghế lãnh đạo 08

Ghế LĐ 08

Ghế lãnh đạo 08

Giá: call

 

Ghế lãnh đạo 01

Ghế LĐ 01

Ghế lãnh đạo 01

Màu sắc: Màu đen

Chất liệu: Chân thép ốp gỗ, tay bằng gỗ tự nhiên, đệm tựa bọc da

Kích thước (D*R*C): W680 x D800 x H(1175-1230) mm

Giá: call

So sánh Đặt hàng Yêu cầu báo giá

Ghế lãnh đạo 02

Ghế LĐ 02

Ghế lãnh đạo 02

Màu sắc: Màu đen

Chất liệu: Chân thép ốp gỗ, tay bằng gỗ tự nhiên, đệm tựa bọc da

Kích thước (D*R*C): W730 x D810 x H(1175-1230) mm

Giá: call

So sánh Đặt hàng Yêu cầu báo giá

Ghế lãnh đạo 03

Ghế LĐ 03

Ghế lãnh đạo 03

Màu sắc: Màu đen

Chất liệu: Chân thép ốp gỗ, tay bằng gỗ tự nhiên, đệm tựa bọc da

Kích thước (D*R*C): W660 x D750 x H(1160-1215) mm

Giá: call

So sánh Đặt hàng Yêu cầu báo giá

Ghế lãnh đạo 04

Ghế LĐ 04

Ghế lãnh đạo 04

Màu sắc: Màu đen

Chất liệu: Chân thép ốp gỗ, tay bằng gỗ tự nhiên, đệm tựa bọc da

Kích thước (D*R*C): W720 x D860 x H(1185-1240) mm

Giá: call

So sánh Đặt hàng Yêu cầu báo giá

Ghế lãnh đạo 05

Ghế LĐ 05

Ghế lãnh đạo 05

Màu sắc: Màu đen

Chất liệu: Chân thép ốp gỗ, tay bằng gỗ tự nhiên, đệm tựa bọc da

Kích thước (D*R*C): W790 x D(860-1240) x H(1205-1260) mm

Giá: call

So sánh Đặt hàng Yêu cầu báo giá

Ghế lãnh đạo 06

Ghế LĐ 06

Ghế lãnh đạo 06

Màu sắc: Màu đen

Chất liệu: Chân thép ốp gỗ, tay bằng gỗ tự nhiên, đệm tựa bọc da

Kích thước (D*R*C): W730 x D820 x H(1120-1175) mm

Giá: call

So sánh Đặt hàng Yêu cầu báo giá

Ghế lãnh đạo 07

Ghế LĐ 07

Ghế lãnh đạo 07

Màu sắc: Màu đen

Chất liệu: Chân thép ốp gỗ, tay bằng gỗ tự nhiên, đệm tựa bọc da

Kích thước (D*R*C): W730 x D830 x H(1150-1205) mm

Giá: call

So sánh Đặt hàng Yêu cầu báo giá

Ghế lãnh đạo 08

Ghế LĐ 08

Ghế lãnh đạo 08

Màu sắc: Màu nâu

Chất liệu: Chân thép ốp gỗ, tay bằng gỗ tự nhiên, đệm tựa bọc da

Kích thước (D*R*C): W730 x D810 x H(1120-1175) mm

Giá: call

So sánh Đặt hàng Yêu cầu báo giá

Copyright@2017 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG 3A | designed by Viet Wave